otwarta Kronika Galla Anonima - wydanie kolekcjonerskie

Kolekcjonerskie wydanie „Kroniki” Galla Anonima w Bibliotece Śląskiej

16 września 2019 roku o godz. 11.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (sala Benedyktynka, plac Rady Europy 1) nastąpi uroczyste przekazanie niezwykłej, kolekcjonerskiej księgi historycznej „Kroniki” Galla Anonima do zbiorów Biblioteki Śląskiej. Dzieło zostanie przekazane przez firmę Goldenmark. Biblioteka Śląska pokonała w rywalizacji o tę księgę wiele innych renomowanych instytucji w całej Polsce.

Gall Anonim to niezwykła postać. Jego opowieść powstawała na pograniczu historii początków państwa polskiego i naszych najwspanialszych legend. Swojej kroniki nigdy nie dokończył, lecz na jego pracy bazowali kolejni wybitni kronikarze naszej historii. Najstarsza zachowana kopia rękopiśmiennicza „Kroniki” Galla Anonima pochodzi z XIV wieku i znajduje się w Bibliotece Narodowej. 26 lutego w kilku polskich miastach, w tym w Katowicach, odbył się Festiwal Galla Anonima, nad którym patronat objął Wydział Filologiczny.

Do zbiorów Biblioteki Śląskiej trafi niezwykłe, kolekcjonerskie wydanie tego dzieła w postaci księgi menniczej, inspirowanej dziełami z X i XI wieku. Emitentem księgi jest Dom Emisyjny Mansucriptum. Specjalnie przygotowana przez wydawcę czcionka karolińska, druk na pergamenacie oddającej cechy oryginalnego pergaminu, we wnętrzu zdobione złotem kolejne działy kroniki, oryginalna drewniana oprawa zawierająca medal z 0,5 kg czystego srebra. Inwestycyjny charakter księgi podkreśla limitowany nakład. Księga przygotowana w standardzie tworzenia art-booków premierowo dostępna była jedynie w kilkudziesięciu egzemplarzach potwierdzonych certyfikatem kolekcjonerskim.

W programie wydarzenia zaplanowano wykład okolicznościowy, który wygłosi prof. dr hab. Dariusz Rott.

 

Accessibility