zdjęcie: studenci podczas wykładu w sali na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu

Kolejne spotkanie „Uniwersytetu Polonistów”

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2016 roku zainaugurowała projekt „Uniwersytet Polonistów”, który adresowany jest do nauczycieli języka polskiego. Przedsięwzięcie obejmuje comiesięczne spotkania połączone z wykładami i dyskusjami. Tegoroczna edycja „Uniwersytetu Polonistów” kontynuuje zeszłoroczną tematykę „Przestrzenie spotkania” i wpisuje się w program uroczystych obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego.

Kolejne spotkanie „Uniwersytetu Polonistów” rozpocznie się 28 listopada 2017 roku o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach. Wykład pt. „Czy język polski dyskryminuje kobiety?” wygłosi prof. zw. dr hab. Bożena Witosz.

Prof. Bożena Witosz jest kierownikiem Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na współczesnej tekstologii lingwistycznej (zwłaszcza genologii oraz badaniach nad dyskursem), stylistyce oraz teorii literatury. Zajmuje ją głównie problematyka wzorców wypowiedzi, ich typologii oraz tekstowych aktualizacji, szeroko rozumianych kontekstowych uwarunkowań komunikacji, stylistycznych aspektów werbalizacji oraz teoretyczno-metodologicznych założeń opisu wymienionych wyżej zagadnień. Prof. Bożena Witosz była redaktorką serii „Język Artystyczny” (2003–2010), jest członkinią rady naukowej czasopism „Stylistyka”, „Tekst i Dyskurs / Text und Diskurs”, „Oblicza Komunikacji” oraz serii „Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową”. W latach 2003–2007 pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Stylistycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN, a w latach 2012–2015 była członkinią Komitetu Językoznawstwa PAN. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu należy potwierdzić do 27 listopada drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: uniwersytetpolonistow@us.edu.pl. W wiadomości należy podać: imię i nazwisko, dane szkoły, adres e-mail, a także numer telefonu.

 

 

Accessibility