zdjęcie: studenci podczas zajęć w sali wykładowej na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu

Kolejne spotkanie „Uniwersytetu Polonistów”

20 marca 2018 roku o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się wykład pt. „Co skrywa językowa transpozycja wrażeń zmysłowych?”, który wygłosi prof. dr hab. Bernadetta Niesporek-Szamburska – pełnomocnik rektora ds. kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie Śląskim, w kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się: językowy obraz świata dzieci i młodzieży, problematyka werbalnej działalności twórczej młodzieży, językowy kształt kultury masowej tworzonej przez młode pokolenie i dla młodego pokolenia, różne aspekty komunikacji w szkole, glottodydaktyka.

„Uniwersytet Polonistów” to, organizowany przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, projekt adresowany do nauczycieli języka polskiego. Przedsięwzięcie obejmuje comiesięczne spotkania połączone z wykładami i dyskusjami. Druga edycja „Uniwersytetu Polonistów” kontynuuje tematykę „Przestrzenie spotkania” i wpisuje się w program uroczystych obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu należy potwierdzić do 18 marca drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: uniwersytetpolonistow@us.edu.pl. W wiadomości należy podać: imię i nazwisko, dane szkoły, adres e-mail i numer telefonu.

Accessibility