prof.Miodunka i prof. Tambor

Kolejne posiedzenie Komisji eksperckiej ds. strategii promocji i nauczania języka polskiego

28 kwietnia 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się kolejne już posiedzenie Komisji eksperckiej ds. strategii promocji i nauczania języka polskiego powołanej na podstawie umowy zawartej między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski pod przewodnictwem prof. dr. hab. Władysława T. Miodunki (Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. dr hab. Jolanty Tambor (Uniwersytet Śląski). Zadaniem ekspertów jest opracowanie projektu, który będzie uwzględniać: nauczanie języka polskiego jako obcego we wszystkich grupach wiekowych, na wszystkich poziomach, zarówno w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i innych formach; promocję języka polskiego w świecie wraz ze wskazaniem priorytetowych kierunków geograficznych i obszarów merytorycznych oraz narzędzi promocji; koordynację działań oraz określenie zadań poszczególnych instytucji i wreszcie wskazanie zakresu niezbędnych zmian legislacyjnych i sposobów finansowania.

Accessibility