młoda Chinka jedząca z białego talerza sałatkę warzywną pałeczkami

Kolejna edycja kursu języka chińskiego

Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Śląskiego prowadzi nabór na kolejną edycję kursu języka chińskiego. Koszt zajęć, które rozpoczną się 8 października 2018 roku, wynosi 50 zł za semestr. Planowane jest utworzenie grup na różnych poziomach zaawansowania znajomości języka chińskiego.

Chęć udziału w kursie należy przesyłać drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: tydzienkultur@gmail.com do 7 października. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • wybraną grupę (dzień i godzinę i rodzaj – początkująca, po I semestrze lub po II semestrze),
 • informację nt. kierunku studiów, rodzaju podejmowanej pracy zawodowej.

Zajęcia adresowane są nie tylko do studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Harmonogram zajęć

 • zajęcia dla początkujących
 • wtorek w godz. 16.40-18.10
 • wtorek w godz. 18.20-19.50
 • środa w godz. 18.20-19.50
 • czwartek w godz. 16.40-18.10
 • piątek w godz. 15.00-16.30
 • piątek w godz. 16.40-18.10

 

 • zajęcia po jednym semestrze nauki
 • poniedziałek w godz. 16.40-18.10
 • środa w godz. 15.00-16.30

 

 • zajęcia po dwóch semestrach nauki
 • poniedziałek w godz. 18.20-19.50
 • wtorek w godz. 15.00-16.30
 • środa w godz. 16.40-18.10
 • czwartek w godz. 15.00-16.30
 • czwartek w godz. 18.20-19.50

 

 • zajęcia dla zaawansowanych
 • w zgłoszeniu należy podać preferowane terminy i godziny. Terminy zajęć zostaną ustalone po zebraniu zgłoszeń.
Accessibility