„Literackie i kulturowe aspekty badań nad jedzeniem (food studies)”

mgr Nina Augustynowicz (Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych)

Tematem prowadzonych badań są literackie i kulturowe aspekty badań nad jedzeniem, czyli food studies. Jest to zagadnienie z definicji postdyscyplinarne, gdzie w centrum pozostają nieodmiennie różne aspekty ludzkich interakcji z przygotowywaniem, spożywaniem i podawaniem pokarmu. Zastosowane do analizy kodów i norm kulturowych związanych z jedzeniem perspektywy badawcze łączą w sobie elementy kognitywistyki, badań kulturowych, psychoanalizy, krytyki feministycznej, ujęcia historycznoliterackiego i innych. Przyjęcie takiego podejścia umożliwia spojrzenie na pozornie odległe od siebie problemy takie, jak zaburzenia odżywiania, genderowy podział pracy, globalizacja łańcucha pokarmowego i patologie na rynku żywności jako kwestie powiązane i mające korzenie w głęboko ugruntowanych w społeczeństwach zachodnich metaforach konceptualnych. Analiza tych metafor bierze pod uwagę przede wszystkim rewolucyjne przemiany jeśli chodzi o dostęp do jedzenia i jego formę w wieku XIX (industrializacja, oderwanie od źródeł lokalnych, standaryzacja, zanieczyszczenia), które wprowadziły do repozytorium metafor spore zmiany. Spojrzenie z takiej perspektywy pozwala na zaobserwowanie wariacji wśród koncepcji, które rządzą naszym podejściem do jedzenia i umożliwia prześledzenie ich wędrówek pomiędzy dyskursami naukowymi, religijnymi, literackimi i wreszcie – dyskursem kultury popularnej.

Accessibility