„Dyskurs jako obiekt wielowymiarowy: struktury aksjologiczne, ontologiczne, wypowiedzeniowe i sytuacyjne”

prof. dr hab. Ewa Miczka (Zakład Lingwistyki Tekstu, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki)

Kontynuacja analizy i opisu procesu interpretacji dyskursu, a w szczególności dyskursu mediów na bazie korpusów francuskiej i włoskiej prasy: tradycyjnej i internetowej, a także dyskursu specjalistycznego, na podstawie korpusu francuskich tekstów z dziedziny prawa. Główne osie badawcze:

1. Globalne struktury informacyjne francuskich dyskursów prasowych (komentarz, informacja, fait divers) i ich relacje ze strukturami sytuacyjnymi.

2. Badanie językowych środków budujących struktury aksjologiczne i wypowiedzeniowe we francuskim i włoskim dyskursie prasowym (edytorial, felieton, porada, blog) i specjalistycznym.

3. Strategie dyskursywno-komunikacyjne i językowe środki argumentacji w dyskursie medialnym (recenzja filmowa), komunikacji internetowej (blogi) i w tekstach specjalistycznych: prawnych i prawniczych.

4. Analiza kognitywna pojęcia depresji w blogach, komentarzach, literaturze popularno-naukowej i publikacjach naukowych.

5. Zastosowanie wyników badań w dydaktyce – w tej jej części, której celem jest kształtowanie kompetencji tekstowej w procesie kształcenia tłumaczy w ramach studiów neofilologicznych.

Accessibility