„Zastosowanie nowych biocydów w przeciwdziałaniu mikrobiologicznym zmianom w materiałach bibliotecznych”

dr hab. prof. UŚ Leonard Ogierman (Zakład Bibliotekoznawstwa, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

Podstawowym celem badań jest zastosowanie do dezynfekcji materiałów bibliotecznych pochodnych 1-2-4 triazolu, które charakteryzują się dobrą rozpuszczalnością w alkoholach oraz szerokim zakresem biologicznej aktywności obejmującym liczne gatunki grzybów. Biocydy najnowszej generacji nie były dotychczas w praktyce konserwatorskiej wykorzystywane. Do badań zostaną wykorzystane pochodne triazolu o zwyczajowych nazwach – cyproconazole, difenoconazole, epoksyconazole, fluquinconazole, penconazole, tebukonazole, triticonazole. Analizie zostanie poddana ich skuteczność grzybobójcza jako samodzielnych związków oraz ich mieszanin. Planuje się wykonanie badań mających na celu określenie wpływu pochodnych triazolu, na właściwości fizykochemiczne i użytkowe papieru, tkanin introligatorskich, skóry i pergaminu.

Accessibility