„Otwarte czasopisma w naukach humanistycznych”

dr Anna Matysek (Zakład Zarządzania Informacją, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

Projekt ma na celu analizę aktualnej sytuacji krajowych czasopism publikowanych na zasadach Open Access w naukach humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism z zakresu bibliologii i informatologii. Głównym zamierzeniem autorki jest ustalenie, ile jest takich czasopism w naukach humanistycznych, jak długo i w jakich językach są publikowane, czy mają/miały wersję drukowaną oraz jaka jest ich widoczność w wyszukiwarkach otwartych zasobów. Ponadto analizie poddana zostanie obecność tych czasopism w bazach indeksujących i wartościujących czasopisma naukowe. Otrzymane wyniki zostaną zestawione z wynikami badań przeprowadzonych dwa lata wcześniej, co pokaże, jak ruch Open Access rozwija się w naukach humanistycznych.

Accessibility