„Książka i prasa dla dzieci i młodzieży”

dr hab. Katarzyna Tałuć (Zakład Kultury Czytelniczej i Informacyjnej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

Współcześnie jeden z najprężniej rozwijających się segmentów rynku wydawniczego obejmuje rozmaitego typu publikacje kierowane do młodych odbiorców. Książki edukacyjne, konwergencyjne, literackie, obrazkowe, popularnonaukowe, ale również czasopisma, komiksy przyjmują nowatorskie, intrygujące formy edytorskie, pełnią różne funkcje, stając się interesującym przedmiotem badań dla specjalistów wielu dyscyplin naukowych, w tym bibliologów. Badania prowadzone w tym obszarze dotyczą zarówno zagadnień edytorstwa, historycznej ewolucji form wydawniczych, technik projektowania, stylu ilustracji, jak i recepcji tekstu adresowanego do czytelnika niedorosłego. Na kreowanie nowych typów wypowiedzi mają wpływ przemiany, jakie zachodzą w sposobie komunikowania się nie tyle młodych ludzi, ile w ogóle współczesnego społeczeństwa, co w dużym stopniu warunkuje ekspansja nowoczesnych mediów, przede wszystkim Internetu. Dlatego refleksją naukową objęto także zjawisko obecności literatury adresowanej do dzieci i młodzieży w zasobach sieciowych oraz wypowiedzi, np. blogi, będące jedną z form komunikacji między młodymi ludźmi i jednocześnie określonym typem ekspresji twórczej.

 

Accessibility