„Książka i czytelnicy w Internecie”

mgr Agnieszka Maroń (Zakład Kultury Czytelniczej i Informacyjnej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

Książka była obecna w internecie stosunkowo wcześnie jako: przedmiot zainteresowań bibliotekarzy i badaczy, tytuł na internetowych listach bestsellerów, produkt oferowany w księgarniach internetowych (lub jego nielegalna kopia oferowana nieodpłatnie do pobrania) itp. Obecność czytelników i ich głosy stały się wyraźnie zauważalne wraz z ewolucją Internetu do postaci 2.0, która każdemu dała takie samo prawo głosu, bez weryfikowania jego kompetencji, wiarygodności, czy nawet autentyczności istnienia. Przedmiotem prowadzonych badań jest aktywność czytelników w wirtualnym świecie, którzy dzielą się z innymi swoimi refleksjami i świadectwami lektury m.in. na blogach, forach internetowych, portalach tematycznych i społecznościowych. Internauci w swoich wyborach czytelniczych i opiniach nieświadomie – lub świadomie – pozostają pod wpływem blogerów, internetowych list bestsellerów, działań marketingowych wydawców i księgarzy, co poszerza pole badawcze.

Accessibility