„Design i sztuka książki współczesnej”

dr hab. Jolanta Gwioździk (Zakład Historii Książki i Bibliotek, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

Współczesne relacje między możliwością odczytywania tekstu lub obrazu skłaniają do przedefiniowania pojęcia książki, traktowanej zarówno jako nośnik pamięci, jak i środek artystycznego wyrazu. Ta wielopoziomowość dotyczy zarówno obszaru znaczeń zawartych w tekście (książka jako nośnik treści, „przestrzeń pisana”), jak i sposobu ich ujęcia i układu (forma typograficzna) bądź indywidualnych kreacji. Wówczas „materia” książki staje się tworzywem, pretekstem do powstawania nowych form (i nowych znaczeń), jak instalacje czy sztuka użytkowa. Wiele ze współczesnych „realizacji” książek wymaga także odmiennego sposobu ich czytania, dotykania, pisania, oglądania, a nawet intelektualnej gry z twórcami. Książka przestaje być tylko uwarunkowanym historycznie „nośnikiem treści”, medium lektury, lecz staje się elementem twórczego doświadczenia – materiałem, który można przekształcać, nadawać mu nowe sensy i znaczenia, eksperymentować z przestrzenią zapisu tekstu, obrazu, a nawet dźwięku. W projekcie badaniu podlegają różne formy książki artystycznej (książki-przedmioty, książki-obiekty, książki akustyczne, książki personalizowane i książki-dzieła plastyczne), które są realizowane jako kompleksowy pomysł ilustratora, typografa czy wydawcy.

 

Accessibility