prof. Rafał Molencki

Jubileusz sześćdziesiątych urodzin prof. Rafała Molenckiego

We wtorek 5 grudnia 2017 roku o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu rozpocznie się jubileusz sześćdziesiątych urodzin prof. dr. hab. Rafała Molenckiego połączony z wręczeniem mu księgi jubileuszowej zatytułowanej „Current Developments in English Historical Linguistics. Studies in Honour of Rafał Molencki”.

Prof. dr hab. Rafał Molencki jest anglistą, językoznawcą historycznym zajmującym się badaniami składni i semantyki angielszczyzny średniowiecznej, kierownik Zakładu Historii Języka Angielskiego, pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego ds. nauki (2002–2008), dziekana Wydziału Filologicznego (2008–2016), jest redaktorem naczelnym „Linguistica Silesiana”, autorem trzech monografii „Complementation in Old English”, „A History of English Counterfactuals”, „Causal Conjunctions in Mediaeval English. A Corpus-Based Study of Grammaticalization”, a także ponad pięćdziesięciu artykułów publikowanych w tomach zbiorowych i prestiżowych czasopismach.

Accessibility