prof. Irena Socha

Jubileusz pracy naukowo-dydaktycznej prof. Ireny Sochy

W poniedziałek 20 listopada 2017 roku o godz. 13.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach rozpocznie się jubileusz pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. Ireny Sochy.

W programie uroczystości zaplanowano trzy prelekcje:

  • prof. dr hab. Anny Migoń pt. „Ludzie nauki jako czytelnicy”,
  • dr. hab. Michała Rogoża pt. „Od »Rozrywek dla Dzieci« do stron WWW. Ewolucja polskiego czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży w latach 1824–2016”,
  • prof. zw. dr hab. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz pt. „Czasopismo harcerskie »Na Tropie« (1928–1939) – w drodze do monografii”,

a także wręczenie księgi jubileuszowej.

Prof. dr hab. Irena Socha jest pracownikiem Zakładu Kultury Czytelniczej i Informacyjnej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na historii prasy i książki dla dzieci oraz młodzieży, czytelnictwie, teoretycznych i metodologicznych zagadnieniach bibliologii. Autorka takich książek, jak „Przykładne, użyteczne i zabawne. O polskich książkach dla młodego odbiorcy na Śląsku w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku”, „Le metafore di Paradiso di Chiara Lubich nel contesto biblico. W: Come frecciate di luce. Itinerari linguistici e letterari nell racconto del ’49 di Chiara Lubich”. 

Accessibility