prof. Jan Malicki

Jubileusz 70. urodzin prof. Jana Malickiego

Prof. zw. dr hab. Jan Malicki jest historykiem literatury, animatorem życia kulturalnego na Śląsku, był wieloletni dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach (1991–2018), pełnił też funkcje administracyjne na Uniwersytecie Śląskim: zastępcy dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze (1974–1980), prodziekana Wydziału Filologicznego (1982–1985), dziekana Wydziału Filologicznego (1987–1990), kierownika Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu 1991–2018). Jest autorem licznych publikacji poświęconych literaturze dawnej, laureatem wielu nagród i odznaczeń.

W tym roku prof. Jan Malicki skończył 70 lat. W związku z tym zaplanowano spotkanie jubileuszowe, które rozpocznie się w poniedziałek 15 października 2018 r. o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (plac Sejmu Śląskiego 1, V p.).  

Accessibility