prof. Henryk Fontański

Jubileusz 70. urodzin prof. Henryka Fontańskiego

21 czerwca 2017 roku o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Polańskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu rozpocznie się jubileusz 70. urodzin prof. zw.dr.hab. Henryka Fontańskiego. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. zaprezentowanie tomu dedykowanemu jubilatowi pt. „Świat za tekstem”.

Prof. zw. dr hab. Henryk Fontański jest kierownikiem Zakładu Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół językoznawstwa wschodniosłowiańskiego oraz konfrontatywnego, składni języka rosyjskiego w konfrontacji z językiem polskim w ujęciu konfrontatywnym, teorii składni oraz opisu gramatycznego współczesnego języka Łemków. Jest autorem takich książek, jak m.in.: „Stosunki współrzędności w zdaniu pojedynczym w języku polskim i rosyjskim”, „Anaforyczne przymiotniki wskazujące w języku polskim i rosyjskim. Problem użycia”, „Studia nad składnią łemkowską”. Został odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Accessibility