zdjęcie: prof. Bożena Tokarz

Jubileusz 70. urodzin prof. Bożeny Tokarzowej

19 stycznia 2017 roku o godz. 17.00 w auli im. Kazimierza Polańskiego na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się wieczór jubileuszowy z okazji 70. urodzin prof. zw. dr hab. Bożeny Tokarzowej – historyka i teoretyka literatury, tłumaczki, badaczki dwudziestowiecznej poezji polskiej i słoweńskiej, prodziekan Wydziału Filologicznego UŚ (1993–1996), kierownik Zakładu Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ (od 1992), redaktorki naczelnej czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”, autorki m.in. „Poetyka Nowej Fali”, „Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego”, „Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym”, „Wzorzec, podobieństwo, przypominanie (Ze studiów nad przekładem artystycznym)”.

W programie wydarzenia zaplanowano m.in. wystąpienie Adrianny Baluszyńskiej (Akademia Muzyczna w Katowicach). Podczas uroczystości zaprezentowany zostanie także tom dedykowany Jubilatce pt. „Komunikacja międzykulturowa. Przekład. Komparatystyka. Teoria i historia literatury”.

Accessibility