prof. Ewa Jaskółowa

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. Ewy Jaskółowej

Prof. dr hab. Ewa Jaskółowa jest literaturoznawcą i dydaktykiem literatury, kierownikiem Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach stosowania metodologii literackich w szkole. Jest autorka takich książek jak: „Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego” (1988), „Od poezji kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka” (1997), „»Kto to był?«. Żona Lota w poezji XX wieku, czyli rozbijanie stereotypu” (2006) oraz współautorką podręcznika dla szkół ponadgimnazjalnych „Świat do przeczytania” i monografii naukowych (m.in. „Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku”; 2013, „Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki”; 2016). W tym roku prof. Ewa Jaskółowa obchodzi jubileusz 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej.

Uroczystość, która odbędzie się 22 maja 2018 roku w auli im. prof. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Filologicznym w Katowicach, stanie się okazją do wręczenia jubilatce dedykowanego jej tomu pt. „Przestrzenie spotkania”. W programie wydarzenia, które rozpocznie się o godz. 16.00, zaplanowano m.in. występ Kawiarenki Literackiej Chorzowskiego Słowaka.

 

Accessibility