grafika z napisem jubileusz 25

Jubileusz 25-lecia Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych

7 i 8 grudnia 2017 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych będzie obchodził 25-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zaplanowano otwarte wykłady eksperckie, które poprowadzą prof. dr hab. Eugeniusz Wilk i prof. dr hab. Wiesław Godzic oraz konferencję naukową pt. „Przestrzenie kultury. Horyzonty historyczne, teoretyczne, metodologiczne”.

Instytut powstał 23 grudnia 1991 roku jako Instytut Nauk o Kulturze. W grudniu 2012 roku został przemianowany na Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, co odzwierciedla charakterystykę badań prowadzonych przez pracowników koncentrujących się na problematyce kulturowej w perspektywie różnych dyscyplin: medioznawstwa, antropologii, komunikologii, estetyki, teatrologii, literaturoznawstwa i filmoznawstwa. Od początku istnienia współpracuje z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizuje konferencje naukowe, sympozja i festiwale sztuki, uczestniczy w prestiżowych przedsięwzięciach wydawniczych, przyczynia się do promocji regionu w kraju i za granicą oraz partycypuje w pracach związanych z rozwijaniem edukacji kulturoznawczej.

Jubileusz Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ wpisuje się w obchody 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Wojewody Śląskiego.

Program wydarzenia (pdf)
Program wydarzenia (doc)

plakat promujący 25-lecie istnienia Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych z logo organizatorów i napisem jubileusz 25-lecia

Accessibility