Gerard Keown

JE Ambasador Irlandii w Polsce Gerard Keown gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej

14 maja 2018 roku gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego był JE Ambasador Irlandii w Polsce Gerard Keown, który spotkał się z przedstawicielkami Wydziału Filologicznego UŚ: dr hab. Aleksandrą Achtelik – wicedyrektorką Szkoły Języka i Kultury Polskiej, kierownikiem Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, dr Barbarą Morcinek-Abramczyk ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz dr Agnieszką Tambor reprezentującą Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich.

Spotkanie poświęcone zostało przede wszystkim przyszłości prowadzonych przez SJiKP Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Pierwszą turę ukończyło pomyślnie 20 osób, obecnie prowadzona jest już druga edycja studiów w Dublinie. Od września w trzech szkołach w Irlandii ruszyły pilotażowe programy short courses – „Polish as a heritage language” dla uczniów polonijnych, zatem niezwykle ważne jest kształcenie wykwalifikowanych nauczycieli, którzy w przyszłości staną się wykładowcami języka polskiego w irlandzkich szkołach.

Rozmowa dotyczyła m.in. funkcjonowania studiów, dalszych losów absolwentów pierwszej edycji studiów, systemowych rozwiązań różnych problemów, w tym lokalowych na terenie Irlandii. Jednym z efektów spotkania stać się może sformalizowanie współpraca UŚ z irlandzkimi uniwersytetami – University College Dublin (tu obecnie odbywają się zajęcia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego), Trinity College w Dublinie, gdzie istnieje lektorat języka polskiego oraz University College Cork.

Na zdjęciu (od lewej): dr hab. Aleksandra Achtelik, JE Ambasador Irlandii w Polsce Gerard Keown,
dr Agnieszka Tambor, dr Barbara Morcinek-Abramczyk

Accessibility