Zasady i procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym – załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału Filologicznego nr 2 z dn. 12. 12. 2017 r.:

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Filologicznego (plik pdf)
Zasady i procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Filologicznycm (plik pdf)
Procedura corocznego oceniania kadry dydaktycznej przez studentów na Wydziale Filologicznym (plik pdf)

Accessibility