Uchwały i zarządzenia

Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego:

 • Uchwała nr 126/2012 z dnia 2012-04-24 Rektora UŚ w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim

ikona pdf Uchwała nr 126 z dnia 24 kwietnia 2012 r.

 • Uchwała nr 74 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim

ikona pdf Uchwała nr 74 z dnia 13 listopada 2007 r. 

ikona pdfZałącznik nr 1

 

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego:

  • Zarządzenie nr 85 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego

ikona pdf Zarządzenie z dnia 16 czerwca 2015 r.

ikona pdf Załącznik nr 1

  • Zarządzenie nr 69 z dnia 18 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych

ikona pdfZarządzenie z dnia 18 maja 2015

  • Zarządzenie nr 16 z dnia 28 stycznia 2015 w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych

ikona pdfZarządzenie z dnia 28 stycznia 2015

  • Zarządzenie nr 165 z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim procedur tworzenia nowych kierunków studiów oraz zmiany efektów kształcenia i programów kształcenia instniejących kierunków studiów 

ikona pdf Zarządzenie nr 165 z dnia 16 grudnia 2013 

ikona pdf Załącznik nr 1 

ikona pdfZałącznik nr 2 

ikona pdf Załącznik nr 3 

ikona pdfZałącznik nr 4 

ikona pdfZałącznik nr 5 

ikona pdfZałącznik nr 6

  • Zarządzenie nr 44/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie ankiety oceny zajęć dydaktycznych

ikona pdfZarządzenie nr 44/2009 z dnia 4 czerwca 2009r. 

ikona pdf  Załącznik nr 1

 

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego:

 • Opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym

ikona pdfUchwała Rady Wydziału z dnia 18 czerwca 2013r.

 • Regulamin dyplomowania na Wydziale Filologicznym

ikona pdfUchwała Rady Wydziału z dnia 11 grudnia 2012 r.

 • Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

ikona pdfUchwała Rady Wydziału z dnia 11 grudnia 2012 r.

 

Zarządzenia Dziekana Wydziału Filologicznego:

  • Zarządzenie nr 1 z dnia 12 stycznia 2018 r. Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie zmian w składach Kierunkowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym:
   treść dokumentu (pdf)
   treść dokumentu (doc)

  • Zarządzenie nr 1 z dnia 21 marca 2017 roku Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie zmian w składzie Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 dla kierunku filologia angielska prowadzonym na Wydziale Filologicznym:
   treść dokumentu (pdf)
   treść dokumentu (doc)

  • Zarządzenie nr 2 z dnia 28 lutego 2017 roku Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie zmian w składach Kierunkowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym:
   treść dokumentu (pdf)
   treść dokumentu (doc)

  • Zarządzenie nr 1 z dnia 28 lutego 2017 roku Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie powołania dr Marty Mamet-Michalkiewicz w skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020:
   dokument w wersji pdf
   dokument w wersji word

  • Zarządzenie nr 5 z dnia 1 października 2016 roku Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w sprawie powołania Kierunkowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym 

ikona pdf Zarządzenie nr 5 z dnia 1 października 2016 r.

  • Zarządzenie nr 4 z dnia 1 października 2016 roku Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 

ikona pdf Zarządzenie nr 4 z dnia 1 października 2016 r.

  • Zarządzenie nr 5 z dnia 16 września 2014 roku Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w sprawie powołania kierunkowego zespołu zapewnienia jakości kształcenia dla kierunku mediteranistyka 

ikona pdf Zarządzenie nr 5 z dnia 16 września 2014 r.

  • Zarządzenie nr 6 z dnia 25 lutego 2014 roku Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmian w składach wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia i kierunkowego zespołu zapewnienia jakości kształcenia dla kierunku filologia klasyczna 

ikona pdf Zarządzenie nr 6 z dnia 25 lutego 2014 r.

  • Zarządzenie nr 4 z dnia 1 października 2012 roku Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie Zapewniania Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych 

ikona pdf Zarządzenie nr 4 z dnia 1 października 2012 r.

  • Zarządzenie Dziekana nr 3 z dnia 1 października 2012 roku Wydziału Filologicznego w sprawie Zapewniania Jakości Kształcenia na Studiach Doktoranckich 

ikona pdf Zarządzenie nr 3 z dnia 1 października 2012 r.

  • Zarządzenie nr 2 z dnia 1 października 2012 roku Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie powołania Kierunkowych zespolów ds. Jakości Kształcenia

ikona pdf Zarządzenie nr 2 z dnia 1 października 2012 r. 

ikona pdf Załącznik nr 1

  • Zarządzenie nr 1 z dnia 1 października 2012 roku Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

ikona pdfZarządzenie nr 1 z dnia 1 października 2012 r. 

ikona pdf Załącznik nr 1

  • Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego nr 1 z dnia 20 października 2010 roku w sprawie procedury dyplomowania na Wydziale Filologicznym

ikona pdf Zarządzenie nr 1 z dnia 20 października 2010 r. (zmienione Uchwałą Rady Wydziału z dnia 11 grudnia 2012 r.)

Accessibility