Polska Komisja Akredytacyjna

Ocena pozytywna:
Uchwała Nr 312/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 czerwca 2013 r. (skan dokumentu, plik pdf)

Ocena wyróżniająca:
Filologia w zakresie filologii angielskiej (plik pdf)
Poziom: I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
Data Uchwały PKA: 17.05.2007 r.

Oceny pozytywne:
Kierunek: filologia polska
Poziom: I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
Data Uchwały PKA: 02.07.2009 r.

Kierunek: filologia polska (Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku)
Poziom: I stopnia
Data Uchwały PKA: 02.07.2009 r.

Kierunek: filologia
Specjalność: filologia germańska
Poziom: II stopnia oraz jednolite magisterskie
Data Uchwały PKA: 26.04.2007 r.

Kierunek: filologia
Specjalność: filologia wschodniosłowiańska
Poziom: I i II stopnia
Data Uchwały PKA: 26.04.2007 r.

Kierunek: filologia
Specjalność: filologia rosyjska
Poziom: I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
Data Uchwały PKA: 26.04.2007 r.

Kierunek: filologia (Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku)
Specjalność: język francuski
Poziom: I stopnia
Data Uchwały PKA: 26.04.2007 r.

Kierunek: filologia (Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku)
Specjalność: filologia angielska
Poziom: I stopnia
Data Uchwały PKA: 26.04.2007 r.

Kierunek: filologia
Specjalność: filologia klasyczna
Poziom: jednolite magisterskie
Data Uchwały PKA: 26.04.2007 r.

Kierunek: filologia
Specjalność: język hiszpański
Poziom: I i II stopnia
Data Uchwały PKA: 26.04.2007 r.

Kierunek: filologia
Specjalność: język francuski
Poziom: I i II stopnia
Data Uchwały PKA: 26.04.2007 r.

Kierunek: filologia
Specjalność: filologia włoska
Poziom: I i II stopnia
Data Uchwały PKA: 26.04.2007 r.

Kierunek: filologia
Specjalność: filologia romańska
Poziom: I i II stopnia
Data Uchwały PKA: 26.04.2007 r.

Kierunek: filologia
Specjalność: filologia słowiańska
Poziom: I i II stopnia
Data Uchwały PKA: 26.04.2007 r.

Kierunek: kulturoznawstwo
Poziom: I stopnia oraz jednolite magisterskie
Data Uchwały PKA: 13.03.2008 r.

Kierunek: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Poziom: II stopnia oraz jednolite magisterskie
Data Uchwały PKA: 25.01.2007 r.

Accessibility