Jakość kształcenia

Pełnomocnicy dziekana ds. jakości kształcenia

Mirosława Michalska-Suchanekdr hab. Mirosława Michalska-Suchanek
miroslawa.michalska-suchanek@us.edu.pl

Zakres kompetencji (pdf, 181 kB)

Przemysław Piwowarczykdr Przemysław Piwowarczyk
p.piwowarczyk@us.edu.pl

Zakres kompetencji (pdf, 181 kB)

 

Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia

→ Skład Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia
Regulamin obrad Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia (doc,  51 kB)

 

Kierunkowe Zespoły Zapewniania Jakości Kształcenia

→ Zarządzenie nr 5 z dnia 1 października 2016 roku Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie powołania Kierunkowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym (doc, 157 kB)

→ Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie zmian w składach Kierunkowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym (doc, 151 kB)

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

→ Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym:

→ Podmioty odpowiedzialne za realizację i wspierające realizację działań przewidzianych w WSZJK (doc, 71 kB)

Rada Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych

→ Zarządzanie o powołaniu Rady

→ Skład Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych na kadencję 2016–2020:

→ Sprawozdania z posiedzeń Rady

 

Raporty z oceny własnej Wydziału Akty prawne Do pobrania

 

Accessibility