otwarty laptop, na którego klawiaturze widać czyjąś dłoń

„Jak podnieść widoczność czasopisma w sieci?” – szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych

5 listopada 2019 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się spotkanie poświęcone Platformie Polskich Publikacji Naukowych, udostępnianiu treści w otwartym dostępie i licencjom Creative Commons, którego organizatorami są Uniwersytet Warszawski oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM).

Celem projektu pn. „Platforma Polskich Publikacji Naukowych” jest udostępnienie redaktorom i wydawcom narzędzia do rozpowszechnienia w otwartym dostępie publikacji naukowych. Projekt przewiduje stworzenie, wdrożenie i prowadzenie platformy służącej do przechowywania i udostępniania objętych nim zasobów, a także opracowanie oprogramowania służącego do zarządzania zasobami platformy.

Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index). Na początek na Platformie znajdzie się 300 000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie otworzksiazke.pl. W czasie trwania projektu, czyli do lipca 2021 roku, planowane jest udostępnienie 90 000 artykułów naukowych (wraz z metadanymi) z ponad 1000 polskich czasopism naukowych. 25 000 z tych artykułów objętych zostanie otwartymi licencjami, ze wskazaniem na licencje Creative Commons.

Podczas spotkania poruszone zostaną takie zagadnienia, jak m.in.:

  • otwarty dostęp – zalety, procedura przystąpienia do platformy, umowa, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM.
  • wydawanie czasopisma na wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw, prawo autorskie.
  • pytania uczestników i case studies.

Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne dotyczące otwartego dostępu: broszurę dla redakcji i broszurę dla naukowców. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony: www.pppn.icm.edu.pl.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Działanie 2.3. Łączna wartość projektu wynosi 5 164 777,78 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 4 370 951,43 zł.

Accessibility