zdjęcie: na stole rozłożone są dwie otwarte książki. Jedna leży nad drugą. Przy stole siedzi człowiek - nie widać twarzy. Trzyma w ręce długopis

IV edycja konferencji „Przestrzenie przekładu”

18 i 19 października 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie czwarta edycja konferencji „Przestrzenie przekładu”, której organizatorem jest Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej.

Wydarzenie będzie okazją do spotkania traduktologów reprezentujących różne ośrodki w kraju i za granicą. Szerokie ujęcie tematu daje możliwość zaprezentowania wyników badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem refleksji staną się zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, jak również szczegółowe zjawiska analizowane na podstawie przekładów tekstów literackich i specjalistycznych.

W tym roku po raz pierwszy pojawi się nowa sekcja poświęcona problemowi wielojęzyczności, który ujęty zostanie szeroko – nie tylko w sensie różnorodności języków, ale również wielojęzyczność związana z mnogością obecnych w tekście literackim kodów, głosów własnych i cudzych.

Wystąpienia uczestników konferencji podzielone zostały na kilka kręgów problemowych:

  • przekład – zagadnienia ogólne,
  • przekład specjalistyczny,
  • przekład ustny i audiowizualny,
  • przekład artystyczny,
  • tłumacz i jego dzieło,
  • badania konfrontatywne a badania przekładowe,
  • dydaktyka przekładu,
  • wielojęzyczność a przekład,
  • studenci o przekładzie.

Program konferencji (pdf, 1000 kB)

Accessibility