Zdjęcie: na pierwszym planie widać otwarty laptom, na którego ekranie znajduje się wiele różnych zdjęć. Na laptopie widać czyjeś ręce. Nie widać ani głowy, ani sylwetki osoby, która korzysta z laptopa. Laptom leży na brązowym biurku. W tle rozmazane są zarysy biura

IV Dni Dostępności Cyfrowej

Od 26 do 28 września 2018 roku w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (ul. Teatralna 4) odbywać się będą IV Dni Dostępności Cyfrowej – cyklicznego wydarzenia, którego celem jest propagowanie oraz przybliżanie tematyki włączenia cyfrowego i społecznego poprzez wdrażanie międzynarodowych standardów Web Content Accessibility Guidelines. Tematem tegorocznej edycji będzie „Włączenie cyfrowe i dostępność do świata kultury i sztuki”. 

W programie IV Dni Dostępności Cyfrowej zaplanowano seminarium, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej na temat: dostępności budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, standardów dostępności do świata kultury i sztuki, społecznego wymiaru digitalizacji dziedzictwa kulturowego, wdrażania audiodeskrypcji w treściach multimedialnych, sposobach dostępu do napisów oraz dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami, a także (odpłatne) warsztaty poświęcone zasadom tworzenia dostępnych treści na stronach internetowych zgodnie z WCAG 2.0 i sposobom przygotowania treści materiałów reklamowych, a także imprez kulturowych i miejsc wydarzeń w sposób umożliwiający dostęp każdemu uczestnikowi ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcjami.

Inicjatorem i organizatorem wydarzenia jest dr Izabela Mrochen – adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ. Współorganizatorem tegorocznych Dni Dostępności Cyfrowej jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Szczegółowe informacje:

Accessibility