Ukraina

  • Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla N. Karazina (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, umowa bilateralna)
  • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, umowa bilateralna)
  • Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Mohyły, Mikołajów (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, umowa bilateralna)
  • Dniepropietrowski Uniwersytet im. Alfreda Nobla (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, umowa bilateralna)
  • Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, umowa bilateralna)
  • Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, umowa bilateralna, Erasmus)
  • Mariupolski Uniwersytet Państwowy (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, umowa bilateralna)
  • Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Polonia, Nowomoskowsk (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, umowa patronacka)
  • Średnia Szkoła nr 2, Drohobycz (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, umowa patronacka)
  • Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” (Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Szkoła Języka i Kultury Polskiej; Erasmus, umowa o współpracy)
Accessibility