Słowenia

  • Słoweńska Akademia Nauk (Instytut Filologii Słowiańskiej)
  • Uniwersytet w Koprze (Instytut Filologii Słowiańskiej; Erasmus)
  • Uniwersytet w Lublanie (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Filologii Słowiańskiej, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej; umowa bilateralna, Erasmus)
  • Uniwersytet w Mariborze (Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej; Erasmus)
Accessibility