Rosja

  • Bałtycki Federalny Uniwersytet Państwowy im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej; Erasmus),
  • Instytut Polski w Moskwie (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, umowa bilateralna),
  • Krasnojarski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W.P. Astafiewa (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, umowa bilateralna),
  • Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, umowa bilateralna),
  • Piatigorski Państwowy Lingwistyczny Uniwersytet (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, umowa bilateralna),
  • Smoleński Uniwersytet Państwowy (Katedra Międzynarodowyc  h Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, umowa bilateralna),
  • Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, umowa bilateralna),
  • Udmurcki Uniwersytet Państwowy, Iżewsk (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Erasmus; Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, umowa bilateralna).
Accessibility