Koła naukowe

 

Koło Naukowe Folkloroznawców

logo Koła Naukowego Infologów

Koło Naukowe Infologów

Koło Naukowe „Komunikator”

Koło Naukowe Młodych Klasyków

logo Koła Naukowego Światowid

Koło Naukowe Slawistów „Światowid”

logo Koła Naukowego Teorii Literatury

Koło Naukowe Teorii Literatury

„Neolit” – Studenckie Koło Naukowe Anglistów

Koło Naukowe Oświeconych

Studenckie Koło Naukowe Antropologii Literatury

Koło Naukowe Teatrologów

Studenckie Romanistyczne Koło Literaturoznawcze

 

Koło Naukowe Polonistów

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców

Studenckie Koło Naukowe Rusycystów „Rosyjska Ruletka”

Studenckie Fotograficzne Koło Naukowe

grafika obrazująca taśmę filmową

Koło Naukowe Filmoznawców

zdjęcie: spektalk Koła Naukowego Oświeconcyh towarzyszący konferencji "Codzienność oświeconych", która odbyła się w 2012 roku

Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”

 Koło Germanistów

Polonistyczne Koło Naukowe Bakałarz

grafika promująca Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych

Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Kulturowej

grafika promująca Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego

Studenckie Koło Krytyki Ekologicznej

grafika promująca Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Studenckie Koło Naukowe Badaczy Kultury Popularnej „Matriks”

Koło Naukowe Filmoznawców UŚ „Kinotok”

 Studenckie Koło Naukowe Filozofii Kultury

Studenckie Koło Naukowe Kanadystów

logo Koła Naukowego Gender

Koło Naukowe Gender

Koło Naukowe Sympatyków Języka i Kultury Szwecji

zdjęcie: młoda kobieta, nad której głową unoszą się znaki zapytania

grafika promująca Koło Krytyki Psychoanalitycznej

Koło Krytyki Psychoanalitycznej

grafika promująca Internetowe Koło Filmowe

Internetowe Koło Filmowe

grafika promująca SKN Wdrażania Dobrych Praktyk Studenckie Koło Naukowe Wdrażania Dobrych Praktyk z Wykorzystaniem Nowych Technologii „UniCAT”

Studenckie Koło Naukowe TRANSLA

Koło Naukowe Studentów Języków Romańskich

 

grafika promująca Koło Arabistów "Al Qamar"

 Koło Naukowe Arabistów „Al-Qamar”

 

 grafika promująca koło Fast Azja

Koło Naukowe FAST ASIA

 

 

grafika promująca koło "Sojuz" 

Studenckie Koło Naukowe „Sojuz”

 

Accessibility