zdjęcie: immatrykulacja I roku na Wydziale Filologicznym. Studenci stoją w rzędzie, a prodziekan dr hab. Jolanta Latkowska wręcza jednemu z nich indeks

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Filologicznym

W czwartek 4 października 2018 roku o godz. 11.00 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych (Sosnowiec, ul. gen. Grota Roweckiego 5) rozpocznie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

W programie uroczystości zaplanowano między innymi wystąpienia przedstawicieli władz uczelni, immatrykulację studentów pierwszego roku oraz wykład pt. „Baśnie Perraulta dawniej i dziś”, który wygłosi prof. zw. dr hab. Magdalena Wandzioch.

Accessibility