władze Wydziału Filologicznego i prorektor prof. Ryszard Koziołek podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Filologicznym

W środę 4 października 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych (Sosnowiec, ul. gen. Grota Roweckiego 5) rozpocznie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W programie wydarzenia zaplanowano między innymi odnowienie doktoratu prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego, wystąpienia przedstawicieli władz uczelni, immatrykulację studentów pierwszego roku oraz wykład pt. „O powinnościach filologii”, który wygłosi prof. dr hab. Ewa Sławek.

Z kolei jubileuszowa 50. inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się 9 października 2017 roku o godz. 11.00 w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Rejestracja na tę uroczystość została zamknięta.

Accessibility