zdjęcie: studenci zgromadzeni w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach. Studenci siedzą wokół okrągłego stołu i patrzą w ekran telewizora, który wisi nad stołem

Inauguracja kursu dla studentów Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha

3 września 2018 roku o godz. 10.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się inauguracja miesięcznego kursu językowo-adaptacyjnego dla studentów Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha, który już po raz szósty – jako jedyna placówka w Polsce – przeprowadzi Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wykład inauguracyjny wygłosi prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras. W wydarzeniu uczestniczyć będzie również Łukasz Wojdga – dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, na której zlecenie kurs jest organizowany.

W tegorocznej edycji kursu udział weźmie 60 obcokrajowców, którzy podejmą w Polsce studia II stopnia w ramach Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha. Pochodzący z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii studenci wezmą udział w wykładach i seminariach poszerzających ich wiedzę o Polsce, a także w intensywnym kursie języka polskiego, który pomoże im brać czynny udział w życiu akademickim. Stypendyści zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. roli Polski w Unii Europejskiej, międzynarodowych stosunków polityczno-gospodarczych, obecnej sytuacji ekonomicznej, świadomości społecznej Polaków, historii naszego kraju oraz szkolnictwa wyższego w Polsce i zasad współżycia akademickiego. Słuchacze będą mieli także okazję uczestniczyć w szeregu zajęć dodatkowych rozwijających ich umiejętności językowe: dyskusjach, konwersatoriach oraz warsztatach dotyczących polskich zwyczajów i tradycji.

Bogactwo polskiej kultury, architektury i walorów przyrodniczych stypendyści poznają w czasie wyjazdów naukowo-dydaktycznych, m.in. do Krakowa, Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie oraz w Beskidy. Ponadto zwiedzą nowoczesne obiekty architektoniczne Katowic (budynki Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia).

Kurs współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Accessibility