zdjęcie: studenci siedzący w sali wykładowej

Inauguracja II cyklu spotkań w ramach „Uniwersytetu Polonistów”

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego w Katowicach w 2016 roku zainaugurowała projekt „Uniwersytet Polonistów”, który adresowany jest do nauczycieli języka polskiego. Program przedsięwzięcia obejmuje comiesięczne spotkania, połączone z wykładami i dyskusjami. Tegoroczna edycja „Uniwersytetu Polonistów” kontynuuje zeszłoroczną tematykę „Przestrzenie spotkania” i wpisuje się w program uroczystych obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego.

Inauguracyjne spotkanie II cyklu odbędzie się 24 października 2017 roku o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach. Otworzy go wykład pt. „»W sam raz dla mnie wędrowanie po obrzeżach herezji«. O kilku wierszach Czesława Miłosza i Wacława Oszajcy”, który wygłosi prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek – pracownik Zakładu Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, autorka książek dotyczących poezji Zbigniewa Herberta („»…pozostać wiernym niepewnej jasności«. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta” [Katowice 1996]; „Zbigniew Herbert. Potęga smaku” [Warszawa 1997]; „Czytając Herberta” [Katowice 2001]) oraz zagadnień czasu w liryce („Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku” [Katowice 2005]), a także zbioru studiów interpretacyjnych z zakresu polskiej poezji współczesnej („Pasaże liryczne” [Katowice 2013]).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu należy potwierdzić do 23 października drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: uniwersytetpolonistow@us.edu.pl. W wiadomości należy podać: imię i nazwisko, dane szkoły, adres e-mail i numer telefonu.

palat promujący wykład prof. Danuty Opackiej-Walasek w ramach Uniwersytetu Polonistów, zawierający logo Wydziału Filologicznego i UŚ, tytuł wykładu  nazwisko prelegentki oraz datę i miejsce.

Accessibility