zdjęcie: studenci obcokrajowy uczący się w sali wykładowej

Inauguracja działalności Doktoranckiego Koła Naukowego NEOlinguists

Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists zrzesza doktorantów Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Ma profil naukowo-badawczy i zajmuje się szeroko rozumianą tematyką języków obcych, w szczególności zaś językami angielskim, francuskim, chińskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim. Koło ma charakter interdyscyplinarny, łączy dyscypliny neofilologiczne z tematyką nauk humanistycznych, takich jak psychologia czy socjologia.

Celem działalności Koła jest pogłębianie i propagowanie wiedzy na temat języków obcych oraz nauk humanistycznych i społecznych, działanie na rzecz edukacji w zakresie neofilologii oraz wspólne prowadzenie prac naukowo-badawczych nad zjawiskami językowymi i tekstami kultury. Kierując się inter- oraz transdyscyplinarnością badań i metodologii współczesnej humanistyki, członkowie Koła pragną dzielić się wiedzą i doświadczeniem w obrębie następujących dziedzin:

 • języki obce,
 • media,
 • kultura,
 • translacja,
 • literatura,
 • kognitywizm,
 • komunikacjonizm,
 • interdyscyplinarność współczesnej humanistyki,
 • glottodydaktyka,
 • analiza dyskursu.
   

Kontakt:  

krawczykgrzegorz@poczta.onet.pl
anna_stwora@interia.eu

Accessibility