Fotka
prof. dr hab. Jolanta Tambor

Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny
Instytut Języka Polskiego
Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania

40-032 Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, pok. 511
tel. +48-32/2009424,
e-mail: jolatambor@gmail.com
Jolanta Tambor, 1977-1981 studiowała filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doktorat obroniła w 1988 roku na podstawie dysertacji o języku polskiej prozy fantastyczno-naukowej, habilitację w 2006 na podstawie książki Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna. Od 1982 roku pracuje w Uniwersytecie Śląskim, najpierw w Zakładzie Historii Języka Polskiego, potem w Zakładzie Językoznawstwa Pragmatycznego, a obecnie w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania.
Od 1991 roku wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej (dla cudzoziemców) Uniwersytetu Śląskiego, od 2006 jej dyrektor. Od 2008 r. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds. Studentów Zagranicznych i Pełnomocnik Rektora UŚ ds. Studentów Zagranicznych. W latach 1998-2002 – kierownik Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.
Członek Komisji Socjolingwistyki Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Komisji Kultury Języka PAN, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawczego PAN, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, członek Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego „Bristol”, wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. Od 1998 roku członek ministerialnych komisji rekrutacyjnych osób pochodzenia polskiego na studia w Polsce (Białoruś, Czechy, Węgry, Słowacja, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Gruzja, Turkmenistan).
W latach 2003-2004 visiting professor na University of Toronto, w roku 2009 na University of Alberta w Edmonton w Kanadzie. Wykłady gościnne na uniwersytetach na Białorusi, w Czechach, Kanadzie, USA, Macedonii, Japonii, Chinach, Mongolii, na Litwie, Łotwie, w Niemczech i na Węgrzech.
Zastępca redaktora naczelnego półrocznika „Postscriptum Polonistyczne”, współredaktor serii „Biblioteka Interpretacji”, „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego” i „Czytaj po polsku”.

Zainteresowania:
fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, fonetyka i gramatyka w nauczaniu cudzoziemców; język artystyczny, a szczególnie proza science fiction; Śląsk – z różnych perspektyw: dialektologicznej, socjolingwistycznej, ale także socjologiczno-kulturowo-politycznej.

Publikacje