logo
 
 
 
 
Kierunki badawcze
 • dyskurs publiczny w historii polszczyzny
 • gatunki mowy i ich ewolucja
 • polszczyzna śląska w aspekcie historycznym i współczesnym
 • leksykologia i leksykografia
 • semantyka leksykalna
 • lingwistyka kulturowa i kognitywna
 • język religijny
 • metodologie współczesnej lingwistyki
 • teoria i metody badań języka w ujęciu systemowym
 • studia nad odmianami stylowymi i gatunkami mowy współczesnej polszczyzny
 • lingwistyczna perspektywa w badaniach nad dyskursem
 • lingwistyka kulturowa
 • tekst w kontekście kultury dawnej i współczesnej
 • socjolingwistyka
 • język regionu
 • potoczność i codzienność w języku
 • biologiczne uwarunkowania rozwoju mowy
 • zaburzenia mowy
Projekty badawcze realizowane w instytucie
 • projekt badawczy NCN nr UMO-2011/01/B/HS2/04643 Polskie wyrażenia funkcyjne w ujęciu diachronicznym (od 2011 do nadal) - kierownik prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa
 • projekt badawczy promotorski nr NN104 390740 pt. Stałość i zmienność polskiej leksyki animalistycznej - kierownik: dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska (od 2011 do nadal)
 • projekt badawczy promotorski nr NN 104 388 040 pt Opis procesów mentalnych w polszczyźnie. Studium leksykalno-semantyczne – kierownik: dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa (od 2011 do nadal)
©2012 Instytut Języka Polskiego, plac Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice (mapa dojazdu)
Tel.: 32/2009526, Tel.: 32/2009515, e-mail: ijp@us.edu.pl