zdjęcie: ludzie siedzący w sali konferencyjnej, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, niektórzy mają na kolanach otwarte zeszyty. Nie widać twarzy, widać jedynie tułów i kolana

III Sosnowieckie Forum Językoznawcze

Sosnowieckie Forum Językoznawcze jest cyklicznie organizowanym wydarzeniem, umożliwiającym spotkanie slawistów z kraju i zagranicy, będącym okazją do wymiany doświadczeń badawczych oraz zapoznania się z kierunkami prac prowadzonych przez rodzime i zagraniczne ośrodki naukowe. Organizatorem III edycji konferencji, która zaplanowana została na 20 i 21 września 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu, jest Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną różnorodne perspektywy badawcze we współczesnym językoznawstwie slawistycznym z uwzględnieniem zarówno tradycyjnych, jak i nowych ujęć metodologicznych. W centrum uwagi znajdą się także zagadnienia nauczania języków słowiańskich jako obcych. Obrady dotyczyć będą między innymi:

  • najnowszych tendencji rozwoju języków słowiańskich,
  • badań porównawczych w obrębie języków słowiańskich,
  • językoznawstwa i glottodydaktyki.

Program konferencji (pdf, 794 kB)

Accessibility