III międzynarodowa konferencja pt. „Adaptacje. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie”

Plakat promujący konferencję pt. "Adaptacje" zawierający podstawowe wiadomości nt. wydarzenia15 i 16 maja 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie III edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Adaptacje. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie”.

Adaptacja, rozumiana jako mechanizmy przekształcania i przystosowania oraz jako efekty tych procesów, jest nieodłącznym i uniwersalnym elementem życia społecznego ludzi. Szczególnie ważną rolę odgrywa we współczesnej kulturze, jej partykularnych obszarach, a także w komunikacji społecznej. Nierozłącznie związane z zagadnieniem adaptacji implementacje, konwergencje oraz dziedziczenie, a więc absorbowanie, przystosowanie, (za)stosowanie, twórcze i odtwórcze powtórzenia, zbieżności świadome i nieświadome, wreszcie odnajdowanie czy szukanie korzeni, radzenie sobie z ciężarem dziedzictwa, oddziałują na zjawiska społeczne i kulturowe, ich sposób istnienia i funkcjonowania. Stanowią więc kuszący przedmiot badań interdyscyplinarnych.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi:

  • nowe koncepcje myślenia o dziedzictwie i adaptacjach,
  • problematyka dziedzictwa, konwergencji i adaptacji w Europie Środkowej i Południowej,
  • sztuka Europy Środkowej i Południowej jako przestrzeń namysłu nad dziedzictwem i adaptacjami,
  • kulturowe i psychologiczne ujęcia problematyki adaptacji i dziedzictwa,
  • kultury mniejsze Europy Środkowej i Południowej (kultury mniejszościowe, regionalne, lokalne, peryferyjne),
  • koncepcje narodu i ich przemiany w Europie Środkowej i Południowej,
  • myśl sekularna i postsekularna w Europie Środkowej i Południowej.

Program konferencji (doc)
Program konferencji (pdf)

Accessibility