lecące na tle żółtego nieba stado ptaków

III konferencja naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”

25 i 26 września 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywać się będzie interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt” zatytułowana „Zootanatos”, która adresowana jest do literaturoznawców, językoznawców, historyków, filozofów, kulturoznawców, etnologów, psychologów, weterynarzy, biologów i wszystkich zainteresowanych tematem animal studies.

Celem spotkania będzie zaprezentowanie dawnych i współczesnych zootanatologii, czyli zagadnienia śmierci zwierząt w jej różnych formach i przejawach. Uczestnicy konferencji rozmawiać będą na temat śmierci/umierania zwierząt w różnych okolicznościach (m.in. działania wojenne, korrida, rzeźnia, polowanie, kłusownictwo, wędkarstwo, doświadczenia medyczne, walki zwierząt) i w warunkach naturalnych w wieloaspektowym kontekście filozoficznym, etycznym, ekologicznym, literackim, kulturowym, medycznym i weterynaryjnym, społecznym, psychologicznym, etnograficznym, religijnym i in.

Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą następujące tematy:

  • wymiary śmierci zwierząt,
  • „umieranie” czy „zdychanie” zwierząt,
  • wspólnota losu ludzkiego i zwierzęcego w obliczu śmierci,
  • uwrażliwianie innych na śmierć istot pozaludzkich,
  • wymieranie czy zabijanie gatunków,
  • „wieczne życie” i inne propozycje badawcze dotyczące fenomenu śmierci.

Organizatorami konferencji są: pracownia badawcza Laboratorium „Animal Studies” – Trzecia Kultura działająca przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ oraz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ifw.us.edu.pl.

Program konferencji (pdf)

Plakat promujący konferencję z najważniejszymi danymi dot. wydarzeniami i klatką z cieniem

Accessibility