grupa uczniów zgromadzona na wykładzie w dużej auli

III edycja „Uniwersjady Polonistycznej”

„Uniwersjada Polonistyczna” to turniej wiedzy o literaturze i języku polskim, nad którym patronat objął dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Krzysztof Jarosz. Jego celem jest popularyzacja wiedzy historyczno- i teoretycznoliterackiej z elementami wiedzy o języku, promocja czytelnictwa oraz zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w życiu naukowym i kulturalnym regionu. Konkurs ma charakter turnieju wiedzy literackiej z elementami wiedzy o języku, w którym biorą udział zgłoszone wcześniej trzyosobowe reprezentacje szkół, podejmując ze sobą bezpośrednią rywalizację. Forma zadań konkursowych obejmuje pytania typu testowego, quiz, pracę z tekstem literackim, naukowym oraz ikonicznym, a także formułowanie krótkich wypowiedzi ustnych. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia do 30 maja 2019 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: uniwersjada.polonistyczna@gmail.com.

„Uniwersjada Polonistyczna” będzie jednym z punktów programu tegorocznej edycji Dnia Polonistów, który odbędzie się 7 czerwca w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy (pdf, 459 kB)

Accessibility