zarys twarzy człowieka, wokół której krąży sieć rozświetlających się punktowo połączeń

„Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”– edycja III

2 marca 2018 roku w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach odbędzie się III edycja warsztatów pt. „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”. Jest to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego Via Linguae oraz Wydziału Filologicznego UŚ, dzięki któremu uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia z Chorzowa będą mieli okazję uczestniczyć w wykładzie dr Joanny Przyklenk pt. „Z polszczyzną na bakier?! Język w centrum uwagi, czyli o systemie, normie i uzusie słów kilka” oraz warsztatach, które poprowadzą:

  • dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz – „Jak skutecznie przekonać do swoich racji? O sztuce argumentowania uwag kilka”,
  • dr Beata Duda ­– „Zaplątani w sieć słów – słowotwórstwo i semantyka współczesnej polszczyzny”.

Plakat promujący "Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej", z datą, miejscem i szczegółowym programem wydarzenia praz grafiką, na której widać zarys twarzy człowieka, wokół której krąży sieć rozświetlających się punktowo połączeń

Accessibility