smartphone, z którego ekranu wyłania się zamek w 3D

II nabór na szkolenia certyfikowane dla studentów (CorelDraw i Adobe Photoshop)

14 października 2019 roku rozpoczął się II nabór na bezpłatne szkolenia certyfikowane z obsługi programów CorelDraw (na poziomie podstawowym i zaawansowanym) oraz Adobe Photoshop (na poziomie podstawowym i zaawansowanym), które poprowadzą specjaliści z zakresu IT. Dzięki warsztatom adresowanym do wszystkich studentów Wydziału Humanistycznego UŚ będących na 2. i 3. roku studiów licencjackich oraz na 1. i 2. roku studiów magisterskich uzupełniających, zostaną podniesione kwalifikacje w zakresie obsługi programów graficznych wymaganych w większości miejsc potencjalnego zatrudnienia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zajęcia odbywać się będą w Katowicach (ul. Warszawska 3). Szczegółowych informacji udziela Anna Mitura (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 8; anna.mitura@us.edu.pl).

Szkolenia są realizowane w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram szkoleń z CorelDraw i Adobe Photoshop (pdf, 281 kB)

 

logo POWER i RP

Accessibility