zdjęcie kolorowe - panorama Dubrovnika (Chorwacja)

II etap Konkursu wiedzy o Chorwacji

25 kwietnia 2019 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu odbędzie się II etap Konkursu wiedzy o Chorwacji, który jest organizowany z okazji 25-lecia pobytu św. Jana Pawła II w Chorwacji. Jego celem celem jest pogłębienie wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat Chorwacji.

Konkurs, do którego zgłosiło się 97 szkół z województwa śląskiego, składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie pięcioosobowe zespoły uczniów (pod kierunkiem nauczyciela) wysłały do oceny prezentacje multimedialne o Chorwacji, które dotyczyć mogły następujących tematów:

  • przyroda i geografia Chorwacji,
  • historia, zabytki i tradycje,
  • Chorwacja dzisiaj.

Do drugiego etapu zakwalifikowano dwanaście najlepszych zespołów uczniów.

Organizatorem konkursu jest Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie przy współpracy Kuratorium Oświaty w Katowicach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Nagrodą w konkursie dla najlepszego zespołu będzie czterodniowy wyjazd edukacyjny do Chorwacji.

Accessibility