grupa uczniów zgromadzona na wykładzie w dużej auli

II edycja „Uniwersjady Polonistycznej”

„Uniwersjada Polonistyczna” to turniej wiedzy o literaturze i języku polskim, nad którym patronat objął dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Krzysztof Jarosz. Jego celem jest popularyzacja wiedzy historyczno- i teoretycznoliterackiej z elementami wiedzy o języku, promocja czytelnictwa oraz zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w życiu naukowym i kulturalnym regionu. Konkurs ma charakter turnieju wiedzy literackiej z elementami wiedzy o języku, w którym biorą udział zgłoszone wcześniej trzyosobowe reprezentacje szkół, podejmując ze sobą bezpośrednią rywalizację. Forma zadań konkursowych obejmuje pytania typu testowego, quiz, pracę z tekstem literackim, naukowym oraz ikonicznym, a także formułowanie krótkich wypowiedzi ustnych. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia do 15 marca 2018 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: uniwersjada.polonistyczna@gmail.com.

„Uniwersjada Polonistyczna” jest jednym z punktów bogatego programu Dnia Polonistów 2018, który odbędzie się 23 marca w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi bezpośrednio po jego zakończeniu. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy (doc, 121 kB)

Accessibility