Dwójka ludzi piszących w papierach

I edycja konkursu na projekty służące pozyskaniu środków z dotacji celowej na działania związane z komercjalizacją badań naukowych

W związku z ustawowym obowiązkiem (art. 18 ustawy o zasadach finansowania nauki) zaplanowania przez każdą jednostkę naukową działań mających na celu komercjalizację badań naukowych dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza I edycję wydziałowego konkursu na projekty służące pozyskaniu środków z dotacji celowej na działania związane z komercjalizacją badań naukowych. W roku 2017 pełna pula środków przeznaczonych na wyżej wymieniony cel wynosi 65 000 złotych. 

Accessibility