prof. Przemysław Marciniak

Grant Loeb Classical Library Foundation na tłumaczenie dialogów Lukiana

Prof. dr hab. Przemysław Marciniak  otrzymał grant Loeb Classical Library Foundation (Harvard University) na tłumaczenie dialogów Lukiana. Projekt dotyczy nowego polskiego, komentowanego tłumaczenia wybranych utworów wybitnego starożytnego satyryka z II wieku po Chr. wraz z zachowanymi bizantyńskimi scholiami do jego tekstów.

Zgodnie z życzeniem założyciela Loeb Classical Library – Jamesa Loeba – dochody ze sprzedaży wydań greckich i łacińskich tekstów publikowanych przez Harvard University Press przeznaczane są na badania nad literaturą i kulturą antyku. Stypendia przyznawane naukowcom przez fundację wspierają zarówno działalność badawczą, publikacje, jak i inne projekty z zakresu studiów klasycznych. Wysokość dofinansowania może wynosić od 1000 do 35000 USD.

Prof. Przemysław Marciniak jest kierownikiem Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum, pełni także funkcję koordynatora Byzantine Reception Network, sieci naukowej finansowanej ze środków nagrody przyznanej przez Alexander von Humboldt Stiftung. Dwukrotnie otrzymał The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship – w roku 2012 jako „junior fellow”, a w 2018 roku w kategorii „doświadczony badacz” („senior fellow”), jest również laureatem niemieckiej nagrody naukowej „Friedrich Willhelm Bessel-Forschungspreis” (2017 r.) przyznawanej przez Fundację Alexandra von Humboldta uznanym naukowcom spoza Niemiec. Pracował i przebywał na długoterminowych stażach badawczych w Belfaście, Berlinie, Paryżu, Uppsali, Waszyngtonie i Princeton.

Accessibility