zielona tablica z napisem godziny rektorskie

Godziny rektorskie

W związku z organizacją Studenckich Otrzęsin Śląska 2017 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadza

  • 12 października (czwartek) do godz. 12.00,
  • 13 października (piątek) do godz. 12.00

godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.

Powyższe ustalenia nie dotyczą Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Ponadto prorektor prof. Ryszard Koziołek prosi o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych studentów uczestniczących 10 października w grze miejskiej, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Komunikat (pdf)

Accessibility