tarcza zegara

Godziny dziekańskie

Ze względu na uroczystość wydziałowej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 dziekan Wydziału Filologicznego ustala środę 4 października 2017 roku dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Accessibility